Nasze dokonania

 • Przekazali¶my miastu Rypin obrazy wybitnego malarza Eugeniusza Marca mieszkańca Rypina

 • Pomoc w realizacji Dni Mosiny 2016 - maj 2016

 • Jak co roku pomogli¶my dzieciom z Krosinka partycypuj±c w kosztach wycieczki na mecz piłkarski - marzec 2016 r.

 • Współfinansowali¶my Dożynki Sołectw - 22 sierpnia 2015 we wsi Krosinko

 • Brali¶my czynny udział w organizacji wyjazdu dzieci z Krosinka na mecz piłkarski - maj 2015

 • Charytatywny Pokaz Mody - IV.2015

 • Akcja "prezenty ¶wi±teczne dla dzieci" - XII.2014

 • podziękowa za wsparcie finansowe i pomoc w organizacji I WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU PIOSENKI ŻYDOWSKIEJ - MELODIA MOŻE CZAS POKONAĆ

 • ufundowali¶my pierwsz± nagrodę dla laureata KONKURSU PIOSENKI ŻYDOWSKIEJ - MELODIA MOŻE CZAS POKONAĆ - 2014 r.

 • przkazali¶my liczne pami±tki rodzinne do Muzeum Historii Żydow Polskich - 2014 r.

 • partycypacja w kosztach organizacji objazdowej wystawy historyczno-edukacyjnej - wrzesień 2012

 • partycypacja w kosztach wycieczki do Szklarskiej Poręby dla dzieci ze Specjalnego O¶rodka Szkolno-Wychowaczego w Mosinie - maj 2012

 • pomoc w realizacji Dni Mosiny 2012 - maj 2012

 • grudzień 2011 - wsparli¶my finansowo Gwiazdkowe Spotkanie Seniorów wsi Krosinko i Ludwikowo

 • wyniki konkursu Wielkopolska przyroda zim±
  Wręczenie nagród odbędzie się 25 marca 2011 r. o godzinie 17:00 w Mosińskim O¶rodku Kultury,
  ul. Dworcowa 4, Mosina, gdzie odbędzie się wystawa pokonkursowa.

 • organizujemy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z gminy Mosina - informacje o konkursie
  pod numerem telefonu: 606 418 409

 • pomoc w organizacji wycieczki uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu w ramach projektu
  "¦wiat warto¶ci Jana Pawła II"

 • pomoc w realizacji Dni Mosiny 2010 - maj 2010

 • partycypacja w kosztach wycieczki do Krakowa-Łagiewnik-Wadowic - kwiecień 2010

 • aukcja charytatywna na rzecz dzieci z naszej wsi - styczeń, luty 2010

 • "Ołówek dla Afryki" - luty 2010

 • w listopadzie 2009 przekazali¶my za po¶rednictwem StrażyMiejskiej w Mosinie 50 szt. kamizelek odblaskowych dla rowerzystów z naszej gminy.

 • 6 czerwca 2009 wzięli¶my udział w Festynie Organizacji Pozarz±dowych w Mosinie, organizuj±c stoisko i konkursy z nagrodami dla dzieci

 • luty 2009 balik karnawałowy dla dzieci

 • sierpień 2008 – w ramach bezpieczeństwa wyposażyli¶my 30 rowerzystów gminy Mosina w kamizelki odblaskowe

 • lipiec 2008 – pomoc finansowa w wakacjach dla młodzieży ze Specjalnego Gimnazjum w Mosinie

 • uczestniczyli¶my finansowo oraz fizycznie w budowie sygnalizacji ¶wietlnej – przej¶cia przez drogę krajow± dla dzieci szkolnych oraz mieszkańców wsi Krosinko, gm. Mosina

 • współfinansowanie budowy drogi dojazdowej do szkoły we wsi Daszewice, gm. Mosina

 • O fundacji

  Historia

  Statut

  Sprawozdania

  Nasze dokonania

  Jak przekazać 1%

  Kontakt

  Copyright by Fundacja Rozenblat, webdesign: www.ornatus.pl