Sprawozdania

 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 r. - plik pdf

 • Sprawozdanie merytoryczne z działalno¶ci Fundacji Rodziny Rozenblat za rok 2015 r. - plik pdf

 • Dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego za 2015 r. - plik pdf

 • Rachunek zysków i strat - plik pdf

 • Bilans - plik pdf

 • Uchwała Zarz±du zatwierdzaj±ca sprawozdanie finansowe za 2015 r. - plik pdf • Link do wyszukiwarki organizacji pożytku publicznego - https://bopp.pozytek.gov.pl/szukaj.do

  O fundacji

  Historia

  Statut

  Sprawozdania

  Nasze dokonania

  Jak przekazać 1%

  Kontakt

  Copyright by Fundacja Rozenblat, webdesign: www.ornatus.pl