O fundacji


Rodzina Rozenblatów ma długie tradycje działalności charytatywnej i pomocowej.
Szaja Rosenblatt był m.in. prezesem honorowym Łódzkiego Żydowskiego Towarzystwa Dobroczynności - pierwszej instytucji dobroczynnej, mającej osobowość prawną, członkiem Dozoru Bóżniczego, zajmującego się szkołami elementarnymi, w końcu lat osiemdziesiątych XIX w. był inicjatorem i jednym z fundatorów budowy Szkoły Rzemiosł, przeznaczonej dla dzieci z biednych rodzin oraz sierot, prezesem i kuratorem Łódzkiego Żydowskiego Towarzystwa niesienia Pomocy Głuchoniemym "Ezras Ilmin", członkiem Zarządu "Domu Ubogich". Rodzina Rosenblattów wykazywała duże zaangażowanie, także finansowe w organizowaniu kolonii dla żydowskich dzieci z ubogich rodzin.

Celem działania naszej Fundacji jest kontynuowanie tradycji rodzinnych w pracy na rzecz osób szczególnie potrzebujących i społeczności lokalnej.

O fundacji

Historia

Statut

Sprawozdania

Nasze dokonania

Jak przekazać 1%

Kontakt

Copyright by Fundacja Rozenblat, webdesign: www.ornatus.pl